Subjects / Datateknik

Tidskrifter, nyhetsbrev och konferenspublikationer från Association for Computing Machinery.
CiteSeerX Direkt
CiteSeerx is an evolving scientific literature digital library and search engine that focuses primarily on the literature in computer and information science. (Finns även med i Summon.)
This is a collection of bibliographies of scientific literature in computer science from various sources, covering most aspects of computer science.
I Google Scholar kan man söka efter vetenskaplig litteratur. Går man in via Högskolan Dalarna ser man även om högskolan har tillgång till det man hittar.
Sök litteratur på högskole/universitets-bibliotek i Sverige.
Scopus Proxy
I Scopus kan man söka vetenskaplig litteratur inom olika ämnesområden. Det är även en databas för citeringssökning. (Finns även med i Summon.)
I söktjänsten Summon kan du söka bland det mesta av bibliotekets resurser som böcker, artiklar, uppsatser, filmer med mera.
Sök vetenskapliga artiklar inom de flesta ämnesområden. Det går även att göra citeringssökningar i Web of Science. (Finns även med i Summon.)