Subjects / Språkvetenskap

Referensdatabas som förtecknar innehållet i svenska tidskrifter och dagstidningar. (Finns även med i Summon.)
Asienportalen innehåller ett stort antal databaser och andra resurser (dagstidningar, tidskrifter) som berör framförallt Japan och Kina. Mycket är fritt tillgängligt, medan de som vi har inloggning till är försedda med en låssymbol.
Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft (BDSL).
The Education Resources Information Center (ERIC) is the world's largest digital database of education literature.
I Google Scholar kan man söka efter vetenskaplig litteratur. Går man in via Högskolan Dalarna ser man även om högskolan har tillgång till det man hittar.
Sök artiklar inom humaniora. En hel del av materialet finns även i fulltext. (Finns även delvis med i Summon.)
JSTOR Proxy
JSTOR innehåller artiklar från ett stort antal tidskrifter inom olika ämnesområden, varav Högskolan Dalarna har tillgång till: Arts & Sciences Collections I - IV, Irish Collection och Mathematics & Statistics Collection. (Finns även med i Summon.)
Le Grand Robert är en omfattande elektronisk ordbok franska språket. Den innehåller omkring 100.000 ord, 350.000 betydelser, 25.000 uttryck, idiom och ordspråk, en miljon hyperlänkar, 325.000 offerter och 2.000 citeringar
Innehåller material inom språkvetenskap och lingvistik. (Finns även med i Summon.)
Språkvetenskaplig fulltextdatabas.
Sök litteratur inom litteraturvetenskap och språkvetenskap. (Finns även delvis med i Summon.)
Rikstermbanken innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden. I Rikstermbanken finner du till största delen termer på svenska, men också termer på flera av Sveriges minoritetsspråk och på andra språk, bland annat på engelska, franska, tyska och ryska.
Sök vetenskapliga artiklar inom de flesta ämnesområden. Det går även att göra citeringssökningar i Web of Science. (Finns även med i Summon.)