Svensk version English version
Tidskrifter, nyhetsbrev och konferenspublikationer från Association for Computing Machinery.
Sök litteratur inom ljudproduktionsområdet. (Finns även med i Summon.)
Sök litteratur om kvinnor i Afrika.
Sök artiklar om Afrika.
Sök vetenskapliga artiklar om Afrika.
The Anthropological Index to Current Periodicals in the The Anthropology Library at the British Museum.
Elektroniska tidskrifter inom antropologi. (Finns även med i Summon.)
Arbline Direkt
ARBLINE är en tvärvetenskaplig litteraturdatabas med inrikting på arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad.
Referensdatabas som förtecknar innehållet i svenska tidskrifter och dagstidningar. (Finns även med i Summon.)
Asienportalen innehåller ett stort antal databaser och andra resurser (dagstidningar, tidskrifter) som berör framförallt Japan och Kina. Mycket är fritt tillgängligt, medan de som vi har inloggning till är försedda med en låssymbol.
E-böcker inom materialvetenskap. (Finns även med i Summon.)
Sök litteratur inom religion.
Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft (BDSL).
Sök efter böcker på danska bibliotek.
Brage är ett öppet, gratis arkiv över Norges Idrottshögskolas publikationer
Drygt 260 tidskrifter från Brill, huvudsakligen inom humaniora, men även juridik, internationell rätt och folkrätt.
Britannica Academic är ett digitalt uppslagsverk som förutom Encyclopaedia Britannica även innehåller Merriam-Websters Collegiate lexikon och thesaurus.
Barn- och ungdomslitteraturbibliografin innehåller referenser till monografier och artiklar i tidskrifter och årsböcker.
Business Source Elite innehåller fulltextartiklar inom företagsekonomi, management, finansiell ekonomi, bankväsen, redovisning m.fl. områden. (Finns även delvis med i Summon.)
Innehåller sammanfattningar till både svenska, nordiska och ett urval internationella tidskriftsartiklar, böcker, forskningsrapporter inkl. examensarbeten, branschföreskrifter, lagar och regler etc.
Litteraturen består av allt från smalare forskningsrapporter till praktiska handböcker riktade till branschen. Vid sökning sker direktlänkning till Libris nationella bibliotekskatalog där det framgår vilka bibliotek som har skriften. Ett urval av skrifter har skannats in i sin helhet till PDF-format.
Referenser till artiklar och böcker inom byggområdet (fram till 2006).
Sök referenser till artiklar och böcker inom turismvetenskap och sport. (Finns även med i Summon.)
Mer än 100 e-böcker inom turism. (Finns även med i Summon.)
Elektroniska tidskrifter från Cambridge University Press. (Finns även med i Summon.)
CINAHL® with indexes nursing journals & allied health journals, providing full text for more than 610 journals.
CiteSeerX Direkt
CiteSeerx is an evolving scientific literature digital library and search engine that focuses primarily on the literature in computer and information science. (Finns även med i Summon.)
The Cochrane Library consists of a regularly updated collection of evidence-based medicine databases, including The Cochrane Database of Systematic Reviews. (Finns även med i Summon.)
This is a collection of bibliographies of scientific literature in computer science from various sources, covering most aspects of computer science.
Copac Direkt
Sök efter böcker på ca 90 brittiska och irländska bibliotek.
This database encompasses all aspects of copper, its alloys and its compounds. From mining and extractive metallurgy, to antimicrobial properties, to use of copper in semiconductors. (Finns även med i Summon.)
Rättsfall från EU-domstolen. Fulltextsökningar i samtliga handlingar som har offentliggjorts i rättsfallssamlingen sedan 1954.
Dalsök Direkt
Sök efter böcker på biblioteken i Dalarna.
Databas över europeiska elektroniskt publicerade avhandlingar.
Dawsonera Proxy
Här hittar du e-böcker som Högskolan har tillgång till från Dawsonera. Klicka på fliken "eBook Catalogue" för att se dem. (Finns även med i Summon.)
Här finns bland annat:Indiko — kyrkböcker på nätet, Tabellverket på nätet, Folkmängd 1810-1990.
DiVA Direkt
Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv för forskningspublikationer och uppsatser. (Finns även med i Summon.)
Directory of Open Access Journals innehåller ett stort antal vetenskapliga Open Access-tidskrifter. (Finns även med i Summon.)
E-nav Proxy
Innehåller ett urval standarder i fulltext från SIS mfl. Fler kan läggas till via en fråga till biblioteket bibinfo@du.se.
Här finns en stor del av bibliotekets e-böcker.
EconLit innehåller referenser till material inom nationalekonomi.
Econpapers Direkt
EconPapers söker i RePEc, som innehåller working papers och tidskriftsartiklar inom nationalekonomi.
Ediffah Direkt
Arkiv- och handskriftssamlingar vid ett antal svenska forskningsbibliotek. Person-namn, yrkesbeteckningar, geografiska namn, arkivbildare, materialtyper är sökbart.
Elektroniska tidskrifter från Emerald. Innehåller tidskrifter inom management (strategy; leadership; library and information management; marketing and human resource management; plus engineering, applied science and technology). (Finns även med i Summon.)
Energy Citations Database innehåller referenser till material inom energiområdet.
The Education Resources Information Center (ERIC) is the world's largest digital database of education literature.
Den fritt tillgängliga versionen av ERIC. (Finns även med i Summon.)
ERIC (Educational Resources Information Center) provides access to educational-related literature. (Finns även med i Summon.)
Espacenet Direkt
I Espacenet kan man söka efter patentdokument från hela världen inklusive Sverige.
Statistik och data om vetenskaplig publicering. Ger information om trender och impact för publikationer, länder, institutioner och individer.
Eur-Lex Direkt
EU-lagstiftning och andra offentliga EU-dokument
Use Find-eR to explore the print and electronic collections of the European Commission libraries.
Eurostat Direkt
Eurostat is the statistical office of the European Union.
Information om skatter, affärsrätt, redovisning och revision. Innehåller lagar, föreskrifter, handledningar, rekommendationer, nyheter, förarbeten och rättsfall i fulltext. Tidskrifter i fulltext (Balans, 1975- och Skattenytt 1986-)
Sök referenser inom film och television. (Finns även delvis med i Summon.)
Genom finansiering av Vetenskapsrådet tillhandahålls geodata från Lantmäteriet, Trafikverket, Statistiska Centralbyrån och Sjöfartsverket avgiftsfritt för att användas inom utbildning, forskning och kulturverksamhet. Tjänsten ger också åtkomst till geodata från Sveriges geologiska undersökning.
Skriv Dalarna University i inloggningsfönstret, därefter inloggning med ditt vanliga högskoleid.
Google Patents covers the entire collection of issued patents and millions of patent application made available by the USPTO-from patents issued in the 1790s through those most recently issued in the past few months.
I Google Scholar kan man söka efter vetenskaplig litteratur. Går man in via Högskolan Dalarna ser man även om högskolan har tillgång till det man hittar.
GreenFILE offers well-researched information covering all aspects of human impact to the environment (global warming, green building, pollution, sustainable agriculture, renewable energy, recycling, and more). (Finns även med i Summon.)
SCB:s bibliotek digitaliserar äldre statistiska publikationer. All viktigare statistik från 1800-talet finns här tillgänglig, och digitaliseringen av 1900-tals statistiken pågår.
Sök artiklar inom humaniora. En hel del av materialet finns även i fulltext. (Finns även delvis med i Summon.)
INNOVA - immaterialrättslig bibliografi - omfattar litteratur framförallt inom ämnesområdet immateriellt rättsskydd, dvs. patent-, varumärkes-, mönster-, namn- och upphovsrätt.
I Journal Citation Reports går det att utvärdera och jämföra hur vetenskapliga tidskrifter citeras, samt vilken betydelse de har inom sina ämnesområden (impact factor).
JSTOR Proxy
JSTOR innehåller artiklar från ett stort antal tidskrifter inom olika ämnesområden, varav Högskolan Dalarna har tillgång till: Arts & Sciences Collections I - IV, Irish Collection och Mathematics & Statistics Collection. (Finns även med i Summon.)
Här kan Du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 3000 nyckeltal får Du underlag för analyser och jämförelser.
Kvinnsam Direkt
KVINNSAM är en tvärvetenskaplig litteraturdatabas med svenska och utländska genusvetenskapliga referenser.
Sök efter böcker på bibliotek runt om i världen.
Lagrummet Direkt
Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation.
Länder i fickformat online. Landguiden omfattar alla världens länder och trettiotal självstyrande territorier.
Le Grand Robert är en omfattande elektronisk ordbok franska språket. Den innehåller omkring 100.000 ord, 350.000 betydelser, 25.000 uttryck, idiom och ordspråk, en miljon hyperlänkar, 325.000 offerter och 2.000 citeringar
Sök litteratur inom biblioteks- och informationsvetenskap.
Sök litteratur på högskole/universitets-bibliotek i Sverige.
Innehåller material inom språkvetenskap och lingvistik. (Finns även med i Summon.)
Språkvetenskaplig fulltextdatabas.
Sök litteratur inom materialvetenskap. Här ingår databasen Metadex. (Finns även med i Summon.)
Medicinhistoriska databasen innehåller dokument som på olika sätt belyser den medicinska och sociala situationen i Sverige under de senaste 250 åren.
Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar och tidskrifter.
En hel del sökbart material inom medicin. Sökning sker via Ebscos gränssnitt.
MLA Directory of Periodicals ger detaljerad information om tidskrifter inom språkvetenskap.
Sök litteratur inom litteraturvetenskap och språkvetenskap. (Finns även delvis med i Summon.)
Här kan du samsöka information från arkiv i Sverige.
Uppslagsverk. (Finns även med i Summon.) Här finns även 32 olika språklexikon att söka i.
Ncom Direkt
Nordicoms databas över nordiska medieforskningspublikationer 1975-2006
Innehåller referenser från ca 460 norska och nordiska tidskrifter från 1980 och framåt. Från 2004 ingår även ca 60 vetenskapliga tidskrifter.
Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samlar ny kvalitetssäkrad skandinavisk forskning om barn i åldrarna 0-6-år i förskola och pedagogisk omsorg.
Ger tillgång till OECD:s utgivning av böcker, rapporter och statistik.
Oria.no Direkt
Sök efter böcker på norska bibliotek.
(Finns även med i Summon.)
24 handböcker inom omvårdnad från Oxford handbooks.
Elektroniska tidskrifter från Oxford University Press. (Finns även med i Summon.)
Oxford Reference består av ett stort antal lexikon och uppslagverk online. (Finns även med i Summon.)
Sök samtidigt i 4 databaser inom statsvetenskap:
PAIS Index‎ (1914 - current)
Policy File Index‎ (1990 - current)
Political Science Database‎ (1985 - current)
Worldwide Political Science Abstracts‎ (1975 - current)
RAPRA Polymer Library (tidigare RAPRA: Rubber and Plastics).
Elektroniska tidskrifter från olika vetenskapliga förlag. (Finns även med i Summon.)
Sök litteratur inom psykologi, pedagogik, psykiatri och sociologi. (Finns även med i Summon.)
PubMed Direkt
Sök litteratur inom medicin och vård. (Finns även med i Summon.)
Database of bibliographic information for manufacturing and related areas.
Bolagsinfo med företags- och affärsinformation samt årsredovisningar (klicka på fliken Business).
Rikstermbanken innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden. I Rikstermbanken finner du till största delen termer på svenska, men också termer på flera av Sveriges minoritetsspråk och på andra språk, bland annat på engelska, franska, tyska och ryska.
Innehåller referenser till musiklitteratur från hela världen (från 1967 och framåt).
Elektroniska tidskrifter från förlaget SAGE. (Finns även med i Summon.)
Högskolan har tillgång till drygt 4000 e-böcker hos SAGE.
I Statistikdatabasen finns större delen av den svenska statistik SCB ansvarar för. Dessutom finns officiell statistik från andra myndigheter.
Elektroniska tidskrifter från Elsevier. (Finns även med i Summon.)
Scopus Proxy
I Scopus kan man söka vetenskaplig litteratur inom olika ämnesområden. Det är även en databas för citeringssökning. (Finns även med i Summon.)
Innehåller ett urval standarder i fulltext från SIS mfl. Fler kan läggas till via en fråga till biblioteket bibinfo@du.se.
Databasen innehåller artiklar från mer än 1000 tidskrifter. Den täcker ämnen inom samhällsvetenskap.
Sök litteratur om ämnet socialt arbete (inklusive välfärd, socialpolitik). (Finns även med i Summon.)
Sök litteratur inom sociologi och relaterade ämnen inom social- och beteendevetenskap. (Finns även med i Summon.)
Sök samtidigt i följande databaser:
Applied Social Sciences Index & Abstracts (ASSIA)‎ (1987 - current)
Sociological Abstracts‎ (1952 - current)
Sociology Database‎ (1985 - current)
Social Services Abstracts (1979 - current)
Spolit Direkt
Spolit (Dokumentation sportwissenschaftlicher Literatur, Erfassungszeitraum ab 1970), herausgegeben vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft.
Sök litteratur inom idrott och angränsande ämnen. En stor del av artiklarna finns i fulltext. (Finns även delvis med i Summon.)
Elektroniska tidskrifter från förlaget Springer.
De äldre Statens Offentliga Utredningar från starten 1922 finns tillgängliga elektroniskt.
Välj "Statens offentliga utredningar" under menyn "Välj innehållstyp". Avgränsa ytterligare under "Område" och/eller "Tidsperiod".
I söktjänsten Summon kan du söka bland det mesta av bibliotekets resurser som böcker, artiklar, uppsatser, filmer med mera.
Tillgänglig med full funktionalitet för användare på plats på våra campus.
SveMed+ Proxy
Innehåller referenser till artiklar inom medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik. (Finns även med i Summon.)
Ämnesbibliografi över svensk historia.
Ämnesbibliografi för svensk litteraturvetenskap.
Svensk mediedatabas, SMDB, är söktjänsten för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Här hittar du uppgifter om tv, radio, video, biovisad film, skivor och datorspel.
SMDB täcker de flesta svenska sändningar och utgåvor sedan 1979, men innehåller även äldre material. Bland annat finns en nästan fullständig förteckning över svenska skivor från slutet av 1800-talet och framåt.
Ämnesbibliografi för svensk musikhistoria.
Här kan du söka svenska patent, offentliga patentansökningar och europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige.
SAOL 13 (2006)
Svenska.se Direkt
Här kan du samtidigt söka i Svenska Akademiens ordlista, Svensk ordbok och Svenska Akademiens ordbok.
SwePub Direkt
Sök vetenskaplig publikationer vid svenska högskolor och universitet. (Finns även med i Summon.)
TAGA - Technical Association of the Graphic Arts
Högskolan har tillgång till ca 160 e-böcker från Taylor & Francis.
Elektroniska tidskrifter från förlaget Taylor & Francis. (Finns även med i Summon.)
Innehåller artiklar inom pedagogik.
TOXNET Direkt
Databases on toxicology, hazardous chemicals, environmental health, and toxic releases
Transguide Direkt
Sök litteratur inom områdena trafik, trafikanter, fordon, transporter och infrastruktur.
TRID Direkt
Sök litteratur inom transportforskning (TRIS och ITRID databaserna)
Ulrichsweb ger detaljerad information om mer än 300 000 tidskrifter. Det går enkelt att se om tidskriften är vetenskaplig.
Sök uppsatser från svenska högskolor och universitet.
UR Access Direkt
Radio- och Tv-program från UR (Utbildningsradion). När du väljer ett program som bara kan ses med högskolebehörighet, så kommer du att få upp en sida där du ska välja att logga in med ditt högskoleid på Högskolan Dalarna.
Sök vetenskapliga artiklar inom de flesta ämnesområden. Det går även att göra citeringssökningar i Web of Science. (Finns även med i Summon.)
Elektroniska tidskfter från Wiley. Innehåller även antropologiska tidskfter från Anthrosource. Därutöver ingår även Cochrane Library för evidensbaserad medicin. (Finns även med i Summon.)
Worldcat Direkt
Omfattande bibliotekskatalog från OCLC, där man kan hitta böcker på bibliotek runt om i världen.
Innehåller svenska lagar och rättsfall, samt EG-domar.
Svensk bibliografi 1600-1829 och Svenskt offentligt tryck t.o.m. 1833. Är en deldatabas i Libris.